FX Globe – A no nonsense ECN broker

Nhà môi giới giới thiệu

Chương trình Nhà môi giới giới thiệu ngoại hối (IB) của chúng tôi cung cấp các khoản thanh toán cạnh tranh cho mọi IB, bất kể bạn là nhà môi giới chuyên nghiệp hay chỉ là người mới bắt đầu.

Nhờ các nhà môi giới tài chính ngoại hối như bạn mà chúng tôi mới có thể trở thành công ty như ngày hôm nay. Bạn đã giúp phát triển danh tiếng chúng tôi trên toàn thế giới là một thương hiệu “tốt nhất” và là nền tảng giao dịch ngoại hối cho nhiều nhà giao dịch. Chúng tôi thấy rằng chỉ cảm ơn thôi vẫn chưa đủ. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển chương trình nhà môi giới giới thiệu ngoại hối này.

KIẾM NHIỀU HƠN BẰNG CÁCH TRỞ THÀNH NHÀ MÔI GIỚI GIỚI THIỆU:

  • Rút tiền nhanh chóng
  • Tài khoản ECN/STP có spread bằng 0 cho khách hàng của bạn
  • Các tài liệu tiếp thị đặc biệt bằng nhiều ngôn ngữ: biểu ngữ, trang đích, tiện ích con, v.v.
  • Khuyến mãi hàng tháng hấp dẫn: tín hiệu và hơn thế nữa
  • Truy cập vào hệ thống báo cáo toàn diện cho hoạt động thương hiệu IB ngoại hối của bạn
  • Cơ cấu hoa hồng cạnh tranh