Cộng tác viên

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi sự cống hiến của bạn cho giao dịch ngoại hối không chỉ được chia sẻ mà còn được đánh giá cao. Nếu bạn có bạn bè, gia đình, trang web hoặc blog, bạn có thể biến thế giới như vậy thành hiện thực với Chương trình cộng tác viên forex của FXGlobe int. Được trả thù lao cho mỗi người mà bạn giới thiệu với chúng tôi với các gói thù lao cạnh tranh. Trở thành một Cộng tác viên Forex thật nhanh chóng và dễ dàng. Đã đến lúc hiện thực hóa và trở thành đối tác của chúng tôi.

MỘT SỐ ĐẶC HẠNG CHO CỘNG TÁC VIÊN:

  • Dễ dàng truy cập và báo cáo minh bạch
  • Gói thù lao hấp dẫn
  • Dịch vụ phát triển chuyên nghiệp để giúp bạn phát triển kinh doanh
  • Tài liệu quảng cáo phù hợp với thông số kỹ thuật của bạn như là thị trường mục tiêu
  • Bạn được phân bổ một người quản lý tài khoản cộng tác viên cá nhân
  • Làm việc với nhà môi giới forex được điều tiết tin cậy