Các loại tài khoản

FXGlobe int. đặt tính linh hoạt, bảo mật và tính sẵn sàng đầy đủ của giao dịch ngoại hối vào tay bạn. Với tài khoản Tiêu chuẩn và ECN Pro của chúng tôi, bạn có thể chắc chắn rằng trải nghiệm giao dịch ngoại hối của bạn được ưu tiên hàng đầu.

FXGlobe int. có hai tài khoản hạn chế và không can thiệp để cung cấp cho bạn: Tiêu chuẩn và ECN Pro. Xem phía dưới để biết thêm thông tin.