FX Globe – A no nonsense ECN broker

Jak handlować CFD/Strategie

Czym jest handel CFD?

Zasadniczo, kontrakt różnicy kursowej (CFD) jest umową pomiędzy inwestorem a brokerem. Umożliwia on inwestorowi spekulowanie na rosnących lub malejących cenach na rynkach finansowych, takich jak forex, akcje, towary i indeksy. Po zakończeniu kontraktu, obie strony wymieniają się różnicą pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia danego instrumentu finansowego.

Zalety handlu CFD

Dzięki transakcjom CFD możesz handlować na marży, a zatem możesz sprzedawać, jeśli przewidujesz, że ceny spadną, lub kupować, jeśli spekulujesz, że ceny wzrosną. Handel kontraktami CFD umożliwia dostęp do światowych rynków bez konieczności kupowania aktywów bazowych po pełnej wartości. Daje to handlowcom elastyczność w handlu na spadających i rosnących rynkach, z możliwością zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko.

Handel na CFD opiera się na różnicy cen kontraktów: generują one zysk lub stratę w oparciu o różnicę pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży instrumentu bazowego, pomnożoną przez liczbę CFD.

Informacja o depozycie zabezpieczającym/dźwigni: ze względu na wymagania regulacyjne, domyślna dźwignia CFD jest ustawiona na 1:50. Inwestorzy będą mieli możliwość dostosowania dźwigni do swojego poziomu doświadczenia podczas procesu rejestracji.

Podobnie jak w przypadku innych instrumentów pochodnych i inwestycji, CFD są uważane za ryzykowne i złożone produkty inwestycyjne. Zaleca się, aby inwestować tylko wtedy, gdy jesteś zaznajomiony z inwestowaniem w produkty inwestycyjne z depozytem zabezpieczającym, a także inwestować tylko kapitał, który jesteś gotowy stracić.

Strategie handlu CFD

Handel krótkoterminowy

Ten typ strategii wykorzystuje niewielkie ruchy cen rynkowych. Pozycja krótkoterminowa może wahać się od kilku sekund, aż do kilku dni. Niezależnie od tego, czy używasz pozycji długoterminowej czy krótkoterminowej, zawsze powinieneś brać pod uwagę zarządzanie ryzykiem, aby odnieść sukces w handlu. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 3 rodzaje krótkoterminowych strategii, które można wykorzystać do handlu CFD. Są to: scalping, day trading i swing trading.

Scalping

Ten rodzaj strategii polega na zawieraniu kilku transakcji w ciągu sesji handlowej z krótkoterminowym dziennym nastawieniem. Celem strategii scalpingowej jest czerpanie małych zysków z małych ruchów cenowych, często. Ważne jest, aby zwracać uwagę na kalendarz ekonomiczny w celu wyłapania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na handel scalpingowy.

Swing trading

Swing trading polega na wykorzystywaniu zysków z krótkoterminowych swingów. Jeśli jesteś inwestorem swingowym, skupisz się na wychwytywaniu ruchów cenowych wyżów i niżów, zazwyczaj w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Analiza fundamentalna może być również wykorzystywana w tej strategii.

Day trading

Istnieje wiele strategii day tradingowych, ale proste metody oparte o cenę i akcję są idealne do osiągania długoterminowych wyników. Zazwyczaj, day trading polega na likwidacji pozycji przed zamknięciem handlu, chociaż w pozytywnych warunkach rynkowych, można utrzymać pozycję przez noc. Analiza techniczna obok nadchodzących wydarzeń w kalendarzu ekonomicznym jest często wykorzystywana przez daytraderów do podejmowania decyzji.